Cab Consumer Checklist

Know your rights in a changing energy market


Know your rights in a
changing energy market


Get help with an energy problem

Contact Citizens Advice if you need help with an energy
problem – for example with your bills or meters, or if
you’re struggling to pay for the energy you use. We’re the
official source of free and independent energy advice and
support.

Go to: citizensadvice.org.uk/energy

Or contact the Citizens Advice consumer service:

 • 03454 04 05 06
  Mon to Fri, 9am-5pm
  Calls are charged at your
  normal rate
  Textphone:
  18001 followed
  by 03454 04 05 06
 • Citizens Advice
  consumer service
  Second Floor
  Fairfax House
  Merrion Street
  Leeds LS2 8JU

Reducing your bills

If you want to pay less without switching supplier, there are lots of things you can do to save money.

To find out more, contact:

Simple Energy Advice
(England and Wales)
simpleenergyadvice.org.uk
0800 444 202
Lines open: Mon to Fri, 8am-8pm
Sat to Sun, 9am-5pm
Calls are free

Nest (Wales only)
nestwales.org.uk
0808 808 2244
Lines open: Mon to Fri, 9am-6pm
Calls are free

Home Energy Scotland
(Scotland only)
homeenergyscotland.org
0808 808 2282
Lines open: Mon to Fri, 8am-8pm
Sat, 9am-5pm
Calls are free

Image
Image

Produced by Citizens Advice and Citizens Advice Scotland and sent to you by your energy supplier. Feb 2019.


Gwybod eich hawliau mewn marchnad ynni sy’n newid o hyd


Cael help gyda phroblem ynni

Cael help gyda phroblem ynni
Cysylltwch â Cyngor ar Bopeth os ydych chi angen help gyda phroblem ynni – er enghraifft, gyda’ch biliau neu eich mesuryddion, neu os ydych chi’n cael trafferth talu am yr ynni rydych chi’n ei ddefnyddio. Ni yw’r ffynhonnell swyddogol am gyngor a chymorth annibynnol, rhad ac am ddim, ar ynni.

Ewch i: citizensadvice.org.uk/energy

Neu cysylltwch â gwasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth:

 • 03454 04 05 06
  Dydd Llun i Ddydd Gwener, 9am-5pm. Pris galwadau ar y gyfradd arferol

  Ffôn Testun:
  18001 ac yna
  03454 04 05 06

 • Citizens Advice
  consumer service
  Second Floor
  Fairfax House
  Merrion Street
  Leeds LS2 8JU

Lleihau eich biliau

Os hoffech chi dalu llai heb newid cyflenwr, mae yna sawl peth y gallwch ei wneud er mwyn arbed arian.

I wybod mwy, cysylltwch â:

Simple Energy Advice
(Cymru a Lloegr)
simpleenergyadvice.org.uk
0800 444 202
Llinellau ar agor:
Dydd Llun i Ddydd Gwener,
8am – 8pm
Dydd Sadwrn i Ddydd Sul,
9am-5pm
Mae galwadau am ddim

Nest (Cymru’n unig)
nyth.llyw.cymru/cy
0808 808 2244
Llinellau ar agor:
Dydd Llun i Ddydd Gwener,
9am – 6pm
Mae galwadau am ddim

 
Cynhyrchwyd gan Cyngor ar Bopeth a Cyngor ar Bopeth yr Alban ac wedi ei anfon atoch gan eich cyflenwr ynni. Chwef 2019.