Cab Consumer Checklist

Know your rights in a changing energy market


Getting advice

It’s easy to get free, independent advice about your
energy supply. You might want to get a better deal, find
out how to make a complaint or ask for help if you’re
struggling to pay your bills.

Visit: citizensadvice.org.uk/energy

Or contact the Citizens Advice consumer service:

 • 03454 04 05 06
  Mon to Fri
  9am-5pm

  Textphone: 18001 followed
  by 03454 04 05 06

 • Citizens Advice
  consumer service
  Second Floor
  Fairfax House
  Merrion Street
  Leeds
  LS2 8JU

Reducing your bills

If you just want to pay less without switching supplier, there are lots of
things you can do to save money, from making sure you are paying the lowest price to taking steps to reduce your energy use. You may be eligible for help from the Government to make your home more energy efficient and save money on your bills. Find out about the Government schemes by visiting:

Visit: gov.uk/energy-grants-calculator

Or contact:

Energy Saving Advice Service
(England and Wales)
0300 123 1234
Lines open: Mon to Fri, 9am-8pm
Textphone only: 0208 747 3375
energysavingtrust.org.uk

NEST
(Wales only)
Welsh Government Warm Homes
Nest Scheme.
0808 808 2244
Lines open: Mon to Fri, 9am-6pm
nestwales.org.uk

Home Energy Scotland
(Scotland only)
0808 808 2282
Lines open: Mon to Fri, 8am-8pm and Sat, 9am-5pm
Textphone: 18001 followed by 0808 808 2282
energysavingtrust.org.uk/contact-us-scotland

Image
Image

Produced by Citizens Advice and Citizens Advice Scotland and sent to you by your energy supplier. Feb 2018.

Gwybod eich hawliau mewn marchnad ynni sy’n newid


Cael cyngor

Mae’n rhwydd cael cyngor annibynnol, am ddim am eich
cyflenwad ynni. Efallai eich bod yn chwilio am fargen well,
am ganfod sut mae cwyno, neu ofyn am help os ydych
chi’n cael trafferth talu eich biliau.

Ewch i: citizensadvice.org.uk/energy

Neu cysylltwch â gwasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth:

 • 03454 04 05 05
  Dydd Llun i ddydd Gwener
  9am-5pm

  Ffôn testun: 18001 yna
  by 03454 04 05 05

 • Citizens Advice
  consumer service
  Second Floor
  Fairfax House
  Merrion Street
  Leeds
  LS2 8JU

Lleihau’ch biliau

Os hoffech chi dalu llai, heb newid cyflenwr, mae nifer o bethau y gallwch eu gwneud i arbed arian, o sicrhau eich bod yn talu’r pris isaf i gymryd camau i sicrhau eich bod yn defnyddio llai o ynni. Efallai y byddwch chi’n gymwys am help gan y Llywodraeth i wneud eich cartref yn fwy effeithlon o ran ynni ac arbed arian ar eich biliau. Dysgwch fwy am gynlluniau’r Llywodraeth drwy fynd i:

Ewch i: gov.uk/energy-grants-calculator

Neu cysylltwch â:

Gwasanaeth Cyngor ar Arbed Ynni
(Cymru a Lloegr)
0300 123 1234
Mae’r llinellau ar agor: Dydd Llun i ddydd Gwener, 9am-8pm
Ffôn testun yn unig: 0208 747 3375
energy-advice@est.org.uk

NYTH
(Cymru’n unig)
Nyth Cartrefi Clyd Llywodraeth Cymru.
0808 808 2244
Mae’r llinellau ar agor: Dydd Llun i ddydd Gwener, 9am-6pm
nestwales.org.uk/cy/hafan

 
Cynhyrchwyd gan Cyngor ar Bopeth a Cyngor ar Bopeth yr Alban ac anfonwyd atoch gan eich cyflenwr ynni. Chwef 2018.