Citizens Advice Consumer Checklist

Know your rights in a changing energy market


Know your rights in a
changing energy market


Get help with an energy problem

Contact Citizens Advice if you need help with an energy
problem – for example with your bills or meters, or if
you’re struggling to pay for the energy you use. We’re the
official source of free and independent energy advice and
support.

Go to: citizensadvice.org.uk/energy

Or contact the Citizens Advice consumer service:

 • 0808 223 1133
  Mon–Fri, 9am–5pm
  Calls are free

  Textphone:
  18001 followed
  by 0808 223 1133

 • Write to us at:

  Citizens Advice consumer service
  Second Floor
  Fairfax House
  Merrion Street
  Leeds LS2 8JU

Reducing your bills

If you want to pay less without switching supplier, there are lots of things you can do to save money.

To find out more, contact:
Simple Energy Advice
(England and Wales)
simpleenergyadvice.org.uk
0800 444 202
Lines open:
Mon–Fri, 8am–8pm
Sat–Sun, 9am–5pm
Calls are free

Nest (Wales only)
nest.gov.wales
0808 808 2244
Lines open:
Mon–Fri, 9am–6pm
Calls are free

Home Energy Scotland
(Scotland only)
homeenergyscotland.org
0808 808 2282
Lines open:
Mon–Fri, 8am–8pm
Sat, 9am–5pm
Calls are free

Image
Image

Produced by Citizens Advice and Citizens Advice Scotland and sent to you by your energy supplier. March 2020.


Gwybod eich hawliau mewn marchnad ynni sy’n newid


Help llaw gyda phroblem ynni

Cysylltwch â Cyngor ar Bopeth os ydych chi angen help gyda phroblem ynni – er enghraifft gyda’ch biliau neu’ch mesuryddion, neu os ydych chi’n cael trafferth talu am yr ynni rydych chi’n ei ddefnyddio. Cyngor ar Bopeth yw’r ffynhonnell swyddogol o gyngor a chymorth annibynnol ac am ddim ar ynni.

Ewch i: citizensadvice.org.uk/energy

Neu cysylltwch â gwasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth:

 • 0808 223 1144
  Llun–Gwener, 9am–5pm
  Mae galwadau am ddim

  Ffôn testun:
  18001 yna 0808 223 1144
  (Cymraeg)

 • Ysgrifennwch at:

  Citizens Advice consumer service
  Second Floor
  Fairfax House
  Merrion Street
  Leeds LS2 8JU

Lleihau eich biliau

Os ydych chi am dalu llai heb newid cyflenwr, mae sawl peth y gallwch chi ei wneud i arbed arian.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â:
Simple Energy Advice (Cymru a Lloegr)
simpleenergyadvice.org.uk
0800 444 202
Llinellau ar agor:
Llun–Gwener, 8am–8pm
Sadwrn–Sul, 9am–5pm
Mae galwadau am ddim

Nyth (Cymru yn unig)
nyth.llyw.cymru
0808 808 2244
Llinellau ar agor:
Llun–Gwener, 9am-6pm
Mae galwadau am ddim

 
Cynhyrchwyd gan Cyngor ar Bopeth a Cyngor ar Bopeth yr Alban ac wedi ei anfon atoch gan eich cyflenwr ynni. Mawrth 2020